Tarafsızlık Politikamız

Tarafsızlık Politikamız

ADIYAMAN MSO olarak belgelendirme faaliyetlerimizi yürütürken ilgili sürecin tamamı boyunca başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere eşit mesafede olduğumu belirtilen tüm kişilere her koşulda tarafsız,  bağımsız ve eşit davranacağımızı,

Belgelendirme faaliyetlerimizin yürütülmesinde tarafsızlığın önemini anladığımı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla oluşabilecek her türlü çıkar çatışmalarını analiz ettiğimi, olası çıkar çatışmalarına yönelik gerekli tüm önemleri aldığımı, yapılan analizleri tarafsız ve periyodik olarak gözden geçirdiğimi, belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlamak amacıyla, bütün faaliyetlerimizi yapılan analiz sonuçlarına uygun olarak yürüttüğümüzü.

Yapılan tüm belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu, belgelendirme kararları ve sonuçlarının tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyecek, çalışmalarımızdaki objektifliğimizi, bağımsızlığımızı ve tarafsızlığımızı zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımı, çalışanlarıma hiçbir surette, belgelendirme kararları ile ilgili baskı yapmayacağımı ve tüm bu süreci çalışanlarımla birlikte benimseyeceğimizi.

Belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak için finans yönetimimiz, yönetim yapımız ve yönetim sistemimizin bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığınızı,

Belgelendirme başvurusu yapan kişilerin ilgili başvurularının değerlendirme aşamasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların belirlendiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının anlaşılması durumunda hiçbir surette belgelendirme hizmeti verilmeyeceğini ve bunun garanti altında olduğunu,

Çalışanlarımın yapılan tüm belgelendirme faaliyetlerini maddi veya olası herhangi bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde yürüttüklerini, verdikleri kararların objektif olması için gereken tüm önlemi aldığımı, çalışanlarıma belgelendirme kararları ile ilgili hiçbir surette baskı yapmayacağımızı,

Merkezimiz dâhilindeki tüm denetim ekibi üyelerimizden yapılacak her denetim öncesi belgelendirme talep eden kişiler ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya farklı bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı,

Belgelendirme kararı verenlerin ve denetim ekibi üyelerinin verdikleri kararlar ile elde ettikleri kazancın hiçbir ilişkisi olmadığını,

Organizasyon yapımızda denetimde görev alan komisyon üyelerinin, karar verici komisyon üyelerinden bağımsız kişiler olduğunu,

Belgelendirme kararlarını verecek kişilerden belgelendirme kararının alınması sürecinde, her değerlendirme öncesi,  karar verecek kişiler ile belge almak isteyen kişiler arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı,

Belirttiğimiz tüm hususları prosedürlerimiz, politikamız, komitelerimiz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.

 

Üst Yönetim