Üst Yönetim Beyanı

Üst Yönetim Beyanı

Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası MSO Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezi  İktisadi İşletmesi (ADIYAMAN MSO) ; personel belgelendirme faaliyetlerini, tarafsızlığını muhafaza edecek şekilde yapılandırmış ve yürütmektedir.  Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili; belge verme, sürdürme, yenileme, belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması, belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararlarından sorumludur, bu sorumluluğunu 3. kişilere devretmemektedir.

Personel belgelendirme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Belgelendirme kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari, bir birlik veya gruba üye olunması ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuş olduğu gibi belgelendirme faaliyetlerini için aşırı mali şartlar veya diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlamada bulunmamaktadır.

Belgelendirme Birimi içinde çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.

Belgelendirme Birimi, sunmakta olduğu hizmetlerin tümünde gizliliği ve güvenliği garanti etmekte olup belgelendirme hizmetlerinin tamamında gizlilik ve güvenliğin ihlal edilmesine neden olabilecek durumları izlemekte, bu durumlar ortaya çıktığında gerekli prosedürleri uygulamaktadır.

Belgelendirme Biriminin oluşturduğu yönetim sisteminin ve personel belgelendirme hizmetlerinin TÜRKAK ve MYK rehber dokümanları çerçevesinde, en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğu kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanmakta ve izlenmektedir.

 

Üst Yönetim