Hakkımızda

MSO MESLEKİ TEST VE BELGELENDİRME MERKEZİ
MSO Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezi Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası bünyesinde 26 Nisan 2021 tarihinde kurulmuş bir iktisadi işletmedir.

26 Nisan 2021 tarih ve 7827 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandığı şekliyle şirketin ismi Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası-MSO Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesidir.

MSO Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezi” Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatına göre personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının VOC Test Merkezleri III Hibe Programında “Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi” kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ulusal katkıyla ile kurulmuştur.

Kuruluşumuz, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmak üzere Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu(YBK) olmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Metal Sektöründe 6 UY(Ulusal Yeterlilik) ile sınav ve belgelendirmeye başlayacak olan merkezimiz ilerleyen süreçlerde MYK mevzuatlarının zorunluluk kapsamına aldığı diğer sektörlerde önemli bir belgelendirme kuruluşu olmayı hedeflemiştir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu(YBK); Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından personel belgelendirme TSEN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.''

MSO Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmesi ile yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmi olarak başlayacaktır.

Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası
MSO Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezi