NİTELİKLİ VE BELGELİ İŞGÜCÜ PROJESİ

NİTELİKLİ VE BELGELİ İŞGÜCÜ PROJESİ

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

PROJE SAHİBİ KURUM Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
SÖZLEŞME MAKAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
HİBE PROGRAMI VOC-Test Merkezi-III Hibe Programı
UYGULAMA SÜRESİ 24 ay, Başlama-Bitiş (01.11.2020 – 31.10.2022)
AB Hibesi Bütçesi 227.347,00 €,  Hibe Oranı % 89,38
PROJENİN AMACI Nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesi
Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi
Örgün ve yaygın eğitimin geçerliliğinin sağlanması
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumun sağlanmasına katkı yapmak.
PROJENİN HEDEFLERİ 1-Akredite edilmiş 1 tane VOC-Test Merkezi kurulması
2-2 tane UY’nin geliştirilmesi ve 2 tane UY’nin ise revize edilmesi
HAZIRLANAN VE GÜNCELLENEN ULUSAL YETERLİLİKLER Metal Sektöründe Geliştirilen Ulusal Yeterlilikler(UY)
1.      Anahtarcı(Çilingir) (Seviye 4)
2.      Saat Tamirciliği (Seviye 4)Makine Sektöründe Revize Edilen Ulusal Yeterlilikler(UY)1.      12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 4)
2.      12UY0080-5 Hidrolik-Pnömatikçi (Seviye 5)
KURULAN VOC-TEST MERKEZİNDE SINAV VE BELGELENDİRME YAPILACAK 1-Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
2-Kaynak Operatörü (Seviye 4)
3-Metal Kesim Operatörü (Seviye 4)
4-Metal Kesimci(Seviye 3)
5-Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)
6-Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ • TÜRKAK tarafından akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen TS EN ISO/IEC 17024 Kalite Güvencesi Sağlanmış Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezinin kurulması
• 4 tane Ulusal Yeterliliğin(UY) geliştirilmesi ve güncellenmesi
• UY hazırlayacak alan uzmanlarından oluşan teknik çalışma gruplarının oluşturulması
• Ulusal Yeterliliklerin(UY) kalite güvencesini sağlamak için pilot testleri uygulanması
• Teorik ve Pratik sınavlar için Sınav Soru Bankası(SSB) ve Sınav Araç-Gereç ve Materyallerinin oluşturulması
• Sınav Yapılacak Teorik ve Pratik/Performans sınıflarının oluşturulması
• Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları(YBK) ve Sektörle işbirliği geliştirme faaliyetleri
• Farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme faaliyetleri
• Mesleki Yeterlilik Sistemi Rehber kitapçığı ve görünürlük materyallerinin hazırlanması